piątek, 19 kwietnia
Shadow

Jak odejście jedynego członka zarządu wpływa na funkcjonowanie spółki?

W 2019 r. w Kodeksie spółek handlowych wprowadzone zostały zmiany, które doprecyzowały, jak jedyny członek zarządu powinien złożyć rezygnację. Z czym wiąże się odejście jedynego członka zarządu i jakie ma to skutki dla spółki

Nie tylko rezygnacja jedynego członka zarządu – kiedy jeszcze wygasa mandat członka zarządu?

Mandat członka zarządu może wygasnąć w kilku sytuacjach – wszystkie z nich zostały wymienione w Kodeksie spółek handlowych. Kodeks ten precyzuje, że mandat członka zarządu wygasa:

  • z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu;
  • w momencie odwołania ze składu zarządu;
  • wskutek śmierci.

Może też zdarzyć się tak, że członek zarządu zdecyduje się zrezygnować z funkcji członka zarządu. Taka decyzja pociąga za sobą konieczność dopełnienia formalności. W przeciwnym razie czynność ta będzie nieskuteczna.

Ostatni członek zarządu a rezygnacja – jak to wygląda w praktyce?

Procedura rezygnacji członka zarządu jest aktualnie jasno sprecyzowana. Rezygnacja jedynego członka zarządu wiąże się ze zwołaniem zgromadzenia wspólników. Jakie kroki należy podjąć? Członek zarządu musi:

  • złożyć rezygnację na ręce wspólników;
  • zwołać jednocześnie zgromadzenie wspólników – chyba że umowa spółki stanowi inaczej;
  • zawrzeć w zaproszeniu na zgromadzenie wspólników oświadczenie o rezygnacji z roli członka zarządu.

Podobna procedura została przewidziana w przypadku spółki akcyjnej. W jej przypadku członek zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, ma też obowiązek zwołać walne zgromadzenie.

Zgodnie z przepisami rezygnacja z zarządu jedynego członka będzie skuteczna niemal natychmiast – z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników i walne zgromadzenie.

Rezygnacja z zarządu jedynego członka – co z oświadczeniem?

W interesie członka zarządu jest złożenie skutecznej rezygnacji z tej funkcji. Dlaczego? Powodem są konsekwencje.

Aby je poznać, warto zapoznać się z artykułem rezygnacja z funkcji członka zarządu – kancelaria-slaski.pl. Przykładowe konsekwencje nieskutecznego złożenia oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu:

  • członek zarządu będzie odpowiadał za zobowiązania spółki;
  • członek zarządu będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania w postaci składek ZUS;
  • na członka zarządu może zostać nałożony zakaz prowadzenia działalności.

Rezygnacja ostatniego członka zarządu powinna mieć formę pisemną. Jeżeli pismo z rezygnacją ma zostać dostarczone pocztą, powinno zostać wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć + 11 =