środa, 17 kwietnia
Shadow

Zabezpieczenie emerytalne dla nowoczesnego człowieka: poznaj swoje opcje

Informacja reklamowa

Choć powoli, to jednak z każdym rokiem rośnie liczba Polaków, którzy oszczędzają pieniądze, aby móc je spożytkować już po zakończeniu aktywności zawodowej. Budując własny, alternatywny do państwowego „system emerytalny” warto sięgnąć po rozwiązania z rynku kapitałowego.

Swój „portfel przyszłości” trzeba budować bardzo starannie pamiętając, że jest to inwestycja długoterminowa i dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie instrumenty będą przynosiły najwyższą stopę zwrotu za lat dziesięć bądź dwadzieścia. Dlatego jeśli zdecydujemy się oszczędzać w funduszach inwestycyjnych, to warto rozłożyć pieniądze na kilka subfunduszy skupionych w funduszu parasolowym, w którym są i subfundusze akcyjne i obligacyjne. Dzięki temu łatwiej będziemy mogli przystosowywać naszą inwestycję do tego, co dzieje się na rynku i reagować na zmieniającą się koniunkturę, ale też unikniemy zbędnego płacenia podatku. Chodzi o to, że oszczędzając „pod parasolem” można przerzucać środki między subfunduszami unikając 19% podatku od zysków kapitałowych.

Drugą zasadą, którą nowoczesny człowiek musi się kierować oszczędzając na emeryturę jest dywersyfikowanie swojej inwestycji. Stare przysłowie mówiące o „nie wkładaniu wszystkich jajek do jednego koszyczka” jest mądre i na rynku kapitałowym sprawdza się doskonale. Budując emerytalny portfel warto o niej pamiętać i część środków skierować na fundusze akcji, a część na fundusze inwestujące w obligacje. Warto też przy tym pamiętać o dywersyfikacji geograficznej, to znaczy nie trzymać się jednego, lokalnego rynku, zwłaszcza jeśli nie jest on dość szeroki.

Sztandarowe inwestycje na emeryturę

Oszczędzając na ten okres życia, gdy nie będziemy już zawodowo aktywni warto – a właściwie koniecznie trzeba – skorzystać z dwóch sztandarowych rozwiązań, czyli Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. W oba te rozwiązania także można wprzęgnąć rynek kapitałowy, a dodatkowo dają one duże korzyści podatkowe.

Które z nich wybrać? Najlepiej oczywiście mieć oba, zarówno IKE, jak i IKZE. Jeśli jednak zmuszeni jesteśmy wybierać, to nasza decyzja musi zależeć od naszej sytuacji finansowej. Jeśli nasze zarobki są wysokie, co oznacza, że musimy płacić wysokie zaliczki na podatek dochodowy, to rozsądniej jest postawić na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, bo wówczas można te pieniądze odliczyć od podstawy opodatkowania. Mamy więc korzyść bieżącą, tu i teraz.

Z kolei, gdy nabędziemy już prawo do skorzystania z pieniędzy zgromadzonych w IKE lub IKZE, to większymi beneficjentami będą posiadacze tego pierwszego rozwiązania. Po prostu wypłacając pieniądze nie będą musieli płacić tzw. podatku Belki, czyli 19% podatku od zysków kapitałowych. W wypadku IKZE podatek jest mniejszy, wynosi 10%, ale jest. 

Z IKE wcześniej

Posiadacze Indywidualnego Konta Emerytalnego mają jeszcze jedną korzyść – ze zgromadzonych środków mogą skorzystać wcześniej. Przepisy stanowią, że pieniądze z tego konta możemy wypłacić po ukończeniu sześćdziesiątego roku życia lub po nabyciu praw emerytalnych i ukończeniu pięćdziesiątego piątego roku. Dodatkowy warunek stanowi, że wpłaty musiały być dokonane przynajmniej w pięciu kolejnych latach kalendarzowych lub ponad połowa wartości wpłat musiała być zrealizowana nie później niż pięć lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę. Dla posiadaczy Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego granica wieku jest wyższa o pięć lat, co oznacza, że mogą wypłacić pieniądze po ukończeniu sześćdziesiątego piątego roku życia przy dokonywaniu wpłat na konto przynajmniej w pięciu latach kalendarzowych.

Pieniądze zgromadzone zarówno w IKE, jak i IKZE mogą być dziedziczone, a dodatkową zaletą obu tych rozwiązań jest to, że nie podlegają one podatkowi od spadku i darowizn.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × 5 =